Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
P硑ty  Wydobyte z mroku

Ten dwupłytowy album, wydany staraniem konsulatu RP w Charkowie w nakładzie zaledwie pięciuset egzemplarzy, nie trafi do naszych sklep贸w muzycznych. Warto jednak o nim wspomnieć nie tylko, by docenić działalność naszego konsulatu, ale przede wszystkim dlatego, że to dobra okazja, by przypomnieć niesłusznie zapomnianego Konstantego Gorskiego, znakomitego wirtuoza i wybitnie utalentowanego kompozytora, kt贸rego wielką estymą darzył Piotr Czajkowski, uważając go za jednego z najświetniejszych wykonawc贸w swojego Koncertu D-dur.

Urodził się w Lidzie nieopodal Wilna, a wychował w pobliskim rodzinnym majątku Nadrzecze. Tajniki gry skrzypcowej poznawał w Warszawskim Instytucie Muzycznym pod kierunkiem Apolinarego Kątskiego, a po jego śmierci - w petersburskim Konserwatorium u Leopolda Auera, kształcąc się r贸wnocześnie w klasie kompozycji Mikołaja Rimskiego-Korsakowa; obie ukończył ze srebrnym medalem.
Duży talent pedagogiczny sprawił, że dyrektorzy szk贸ł tworzonych w r贸żnych ośrodkach z inicjatywy Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego zabiegali o pozyskanie Gorskiego do swego pedagogicznego grona. Młody muzyk uczył i koncertował w Penzie, potem w Tyflisie (tam miał okazję poznać Czajkowskiego) i Saratowie, aż wreszcie trafił do Charkowa, gdzie osiadł na lat blisko trzydzieści. Prowadził tam żywą działalność pedagogiczną i koncertową, r贸wnież jako dyrygent oraz prymariusz znakomitego kwartetu smyczkowego. Tam też wykonywano jego kompozycje: religijne (Ave Maria, Salve Regina), poematy symfoniczne oraz pieśni do sł贸w polskich poet贸w.
W życiu kulturalnym Charkowa zajmował wysoką pozycję, lecz kiedy ogłoszono niepodległość państwa polskiego, powr贸cił w lutym 1919 roku do kraju. Zamieszkał w Poznaniu, gdzie objął stanowisko koncertmistrza orkiestry operowej. Tamtejsze ch贸ry wykonywały wiele jego utwor贸w, Feliks Nowowiejski z upodobaniem grywał świetną Fantazję organową f-moll, a w Teatrze Wielkim w styczniu 1927 roku, blisko trzy lata po śmierci autora, wystawiono z powodzeniem jego interesującą operę Margier z librettem opartym na poemacie Władysława Syrokomli.
Po II wojnie światowej o Gorskim całkowicie zapomniano - zar贸wno w Polsce, jak w Rosji i na Ukrainie, kt贸rej poświęcił znaczną część swojego życia. Dopiero w roku 2008, przy okazji sympozjum na temat dziej贸w polskiej diaspory w Charkowie, w jednym z muzycznych antykwariat贸w pojawił się egzemplarz 12 pieśni Konstantego Gorskiego. Skłoniło to polskiego konsula generalnego w tym mieście, Grzegorza Seroczyńskiego, do intensywnej kwerendy, kt贸ra doprowadziła do odnalezienia materiał贸w nutowych wielu wartościowych utwor贸w Gorskiego. W zeszłym roku zorganizowano w Charkowie międzynarodową konferencję naukową dla uczczenia 150 rocznicy urodzin tego znakomitego muzyka. W Poznaniu urządzono w tym samym roku trzy okolicznościowe koncerty, na domu, w kt贸rym mieszkał, umieszczono pamiątkową tablicę, a w ramach Festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajn贸wce wykonano po raz pierwszy w Polsce jego piękną prawosławną pieśń żałobną. Przede wszystkim zaś ukazał się ten niezmiernie cenny album z nagra颅niami utwor贸w Gorskiego w wykonaniu młodych, przeważnie ukraińskich artyst贸w oraz akademickiego ch贸ru kameralnego pod dyrekcja Andreja Syrotenki.
Jest tu między innymi wspomniana Fantazja organowa, ch贸ralne religijne śpiewy katolickie i prawosławne, nastrojowe solowe pieśni inspirowane rodzimym, przeważnie kujawskim folklorem oraz dwie arie z opery Margier, kt贸rych interpretacja wystawia dobre świadectwo młodym śpiewaczkom Annie Sagałowej i Natalii Goworuchinej. Znajdujemy ponadto kilka interesujących utwor贸w fortepianowych oraz prawdziwą rewelację w postaci wirtuozowskiego I Poloneza koncertowego D-dur, kt贸ry w literaturze skrzypcowej powinien znaleźć miejsce obok dwu słynnych Polonez贸w Wieniawskiego, może nawet znaleźć się w programie poznańskiego Konkursu.


GORSKI
Fantazja organowa f-moll, utwory ch贸ralne, religijne, fortepianowe i skrzypcowe, pieśni, arie z opery Margier
Ella Złotnikowa skrzypce, Stanisław Kalinin organy, Natalia Goworuchina, Wiktoria Łuniakina, Anna Sagatowa, Ch贸r Filharmonii Charkowskiej, dyr. Andrej Syrotenko
NNStudio 0537 (2010)
J脫ZEF KAŃSKI

ROK LIV • NR 20 • 3 PAŹDZIERNIKA 2010

Mysz w Ruchu


ROK LIV • NR 20 • 3 PAŹDZIERNIKA 2010


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa