Muzyka wsp蟪czesna
Relacje
Opera
Historia
P硑ty
Archiwum Artyku硑 Ksią縦i P硑ty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Og硂szenia Forum Kontakt
Recenzje  Dwaj lwowscy kompozytorzy

Ukazała się ważna książka Marii Ewy Sołtys Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtys贸w. Autorka, wykorzystując materiały zachowane gł贸wnie w archiwum domowym, przedstawia sylwetki dw贸ch wybitnych polskich kompozytor贸w, dyrygent贸w i działaczy muzycznych: swego ojca, Adama, i dziadka, Mieczysława.

Urodzeni we Lwowie, Mieczysław (1863-1929) i Adam (1890-1968) Sołtysowie, wykształceni w ważnych europejskich ośrodkach muzycznych (Wiedeń, Paryż, Berlin), większość życia spędzili w rodzinnym mieście, gdzie poświęcali się pracy tw贸rczej (Mieczysław gł贸wnie jako kompozytor oper i oratori贸w, Adam - kompozytor muzyki symfonicznej i instrumentalnej) oraz działalności dyrygenckiej, pedagogicznej i organizacyjnej. Obaj byli kolejno dyrektorami konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, p贸źniej konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego. Z klasy Mieczysława Sołtysa wyszli tej miary muzycy i muzykolodzy, jak Adam Dołżycki, ks. Hieronim Feicht, Mieczysław Horszowski, Tadeusz Zygfryd Kassern, Anna Maria Klechniowska-Sas, Tadeusz Majerski, Alfred Stadler, Tadeusz Sygietyński, Bolesław Wallek-Walewski, a z klasy Adama - J贸zef Michał Chomiński, Wojciech Dzieduszycki, Jerzy Kołaczkowski, Witold Krzemieński, Tadeusz Machl, Roman Palester, Stanisław Skrowaczewski, po II wojnie światowej zaś znani na Ukrainie: Sandor Kallos, Jewhen Kozak, Genadij Laszenko, Ihor Macijewski, Leszek Mazepa, Mirosław Skoryk, Wsiewołod Zadieracki. Do grona uczni贸w profesora Adama Sołtysa należał r贸wnież niżej podpisany.

W latach międzywojennych Lw贸w był postrzegany jako miasto kresowe, leżące na uboczu, po wojnie zaś znalazł się poza granicami Polski. Skutkiem tych uwarunkowań historycznych było długotrwałe niedocenianie wkładu lwowskiego środowiska w rozw贸j muzyki polskiej. Książka Marii Ewy Sołtys zmienia tę sytuację i wypełnia przykre luki. Nie tylko w przystępny spos贸b przybliża czytelnikom sylwetki dw贸ch wybitnych tw贸rc贸w, do niedawna, niestety, mało u nas znanych, ale podaje też wiele cennych wiadomości o życiu muzycznym przedwojennego Lwowa, o czym dzisiaj niewiele albo wcale się nie pisze. Należy dodać, iż Autorka przygotowuje kolejną publikację, w kt贸rej chce dokonać głębszej, muzykologicznej analizy tw贸rczości obu kompozytor贸w.

Maria Ewa Sołtys Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtys贸w, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Krak贸w 2008, s. 222.

ANDRZEJ NIKODEMOWICZ

ROK LII • NR 15 • 20 LIPCA 2008

Mysz w Ruchu


ROK LII • NR 15 • 20 LIPCA 2008


2013r - Terminarz nadsy砤nia materia丑w


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

  Wstecz  Do g髍y  Napisz do nas  DrukujSkomentuj

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa